OHŇOVÝ STROJ

Čo je našim cieľom

Cieľom projektu je priniesť príbeh stroja, ktorý zmenil svet. Priblížiť jeho pozadie vzniku, rozvoja a využitia v Anglicku a na Slovensku. Bude to rozprávanie z pohľadu historického, prírodovedeckého, spoločenského ale aj z pohľadu hľadania odpovedí na súčasné naliehavé otázky ekológie. Projekt si zakladá na silnom a hlbokom historickom obsahu, ktorého garanciou je odborná spolupráca s poprednými slovenskými a anglickými vedcami.

Čo bude prínosom

Prínosom tohto projektu bude spropagovanie vybraných slovenských a anglických banských regiónov, popularizácia a ohodnotenie práce vedeckých a múzejných inštitúcií, ako aj ocenenie prínosu práce občianskych aktivistov a záujmových organizácií pri uchovávaní kultúrneho dedičstva.

Koho chceme osloviť

Film si kladie za cieľ populárno-vedeckým spôsobom osloviť širokú verejnosť prezentáciou vo verejno-právnych televíziách doma a v zahraničí. Dokument bude určený aj vedeckým inštitúciám, múzeám, odborným pracoviskám a záujmovým organizáciám na Slovensku a v zahraničí.

Odborná garancia

Na projekte bude spolupracovať špičkový vedecký tím historikov, archeológov, fyzikov, expertov na baníctvo a metalurgiu, ako aj na ekológiu.

Partneri projektu

Slovenský banský archív, Slovenské banské múzeum, Österreichisches Staatsarchiv, Black Country Living Museum, Early Engine Organisation a ďalší.

Naše skúsenosti z podobných projektov

V minulom období sme zrealizovali produkciu viacdielnych historických dokumentárnych filmov Doba bronzová a Cesty medi, ktoré sa premietali na domácich a medzinárodných filmových festivaloch, napríklad v Amerike, Taliansku, Rakúsku, Nemecku, Grécku, atď. Okrem toho sme zrealizovali viaceré cestopisné a expedičné dokumentárne filmy.

K krátko k obsahu

Moderný svet industriálnej spoločnosti sa dostal na križovatku ekologického rozhodovania. Hľadá smer ďalšieho napredovania. Ekologické hrozby, ktoré číhajú na ľudstvo, sú už neodvrátiteľné. Nič nové pod slnkom, pretože človek si už len svojou samotnou existenciou počas tisícročí podmaňoval planétu, najprv len obyčajným klčovaním lesov a ich premieňaním na polia, budovaním kamenných ciest a miest. Ale v jednom okamihu sa zmeny natoľko urýchlili, že tichý prúd rieky sa zmenil na ohromný vodopád. Akceleroval sa vývoj a rozvoj spoločnosti. Samozrejme to bolo veľa malých krokov, objavov, náhod a súvislostí, ktoré vytvorili prostredie na vznik nových hodnôt.

K jedným z nich patrilo objavenie sily pary, odomknutie obrovskej energie, ktorá uviedla celé ľudstvo do nevídaného pohybu.

V roku 1712 vznikol v Anglicku stroj, ktorý zmenil svet. Konštrukčne jednoduchý ale dokázal premeniť termodynamickú energiu na mechanickú. Stále ešte pripútaný k zemi ale už nezávislý, vytrvalý a húževnatý. Dokázal spoľahlo čerpať vodu z baní a nahradiť ľudskú otrockú prácu alebo konské záprahy, prípadne doplniť veternú alebo vodnú energiu. Parný atmosféricky stroj odštartoval novú etapu vývoja ľudstva. Po neuveriteľne krátkom období 10-tich rokov postavili rovnaký stroj aj na Slovensku. Po prvýkrát v dejinách ľudstva sa začali používať prvé parné stroje na priemyselné použitie. Ľudstvo sa vtedy prepracovalo k štartovacej čiare priemyselnej revolúcie, ktorá prepukla o niekoľko desaťročí neskôr a potom prevalcovala celý svet.

Ako sa dostal stroj na Slovensko, čo to spôsobilo, aké podmienky tu našiel, ako sa prezentoval, čo priniesol a ako sa rozvíjal? To sa dozviete v pripravovanom projekte. Takisto sa dozviete čím iným vtedy Slovensko prispelo k technickému rozvoju. Všetci dobre vieme, že priemyselná revolúcia naštartovala aj ekologické ohrozenia, s ktorými dnes ľudstvo zápasí. Aby sme im lepšie porozumeli a pohli sa pri hľadaní riešení súčasných problémov, nám môže pomôcť lepšie pochopenie historických skutočností, dejov a súvislostí, ktoré stáli v pozadí a ovplyvňovali rozhodovanie ľudí.

Výsledkom projektu bude dokumentárny film, ktorý nás popri technickom a industriálnom svete informácií prenesie do krásnej atmosféry stredoslovenských banských miest a významných anglických miest, v prostredí ktorých sa začala písať história týchto ohňových strojov – prvých atmosférických parných strojov na svete.

OHŇOVÝ STROJ