Nový dokumentárny film - OHŇOVÝ STROJ

ARETÉ gr. - cnosť, podľa Sokrata je " Areté " cesta k pravej blaženosti, je poznateľná a učiteľná. Platón hovorí - krásno v spojení s dobrom tvorí onú dokonalosť cnosti.

Nový dokumentárny film - OHŇOVÝ STROJ

Už v antike vznikali dômyselné experimenty s ohňom. Tie po tisícročia viac-menej zabávali panovníkov a zamestnávali učencov skúmaním a dišputami o premene tepla na mechanickú energiu. Až na začiatku novoveku sa tieto snahy zmenili na praktické zostrojenie skutočného prvého parného stroja.

Pripravovaný film priblíži príbeh prvého parného stroja od jeho vzniku, využitia, skúseností a prínosov. Súčasťou tohto príbehu bude aj Slovensko, pretože ako v prvej krajine mimo Anglicka sa tu taký stroj postavil a priemyselne využil.

Zobraziť viac