Nový dokumentárny film "Cesty medi II"
Nový dokumentárny film "Cesty medi II"

ARETÉ gr. - cnosť, podľa Sokrata je " Areté " cesta k pravej blaženosti, je poznateľná a učiteľná. Platón hovorí - krásno v spojení s dobrom tvorí onú dokonalosť cnosti.

Nový dokumentárny film "Cesty medi II"

Dokument "Cesty medi II" je o dokumentovaní a popularizácii najvýznamnejšej tzv. habsburskej etapy ťažby medi na Slovensku, ktorá bola priamo integrovaná do spoločenského, hospodárskeho a politického diania v Európe i za jej hranicami.

Meď bude vo filme hrať kľúčovú úlohu, ale jej úlohu vysvetlíme v kontexte rôznych historických udalostí habsburskej monarchie v 17. - 18. storočí a budeme analyzovať úlohu medi a jej význam vo svetovom obchode, vo financiách a v priemysle.

Budeme sa snažiť prepojiť históriu, súčasnosť a budúcnosť spojenú s inovatívnymi riešeniami s využitím medi.

Zobraziť viac