Doba bronzová

Ukážka filmu

Doba bronzová znamenala vo vývoji ľudstva veľmi významné obdobie.

Ľudia objavili tajomstvo výroby bronzu. Ten im hlboko prenikol do ich života a spôsobil veľké zmeny v spoločnosti. Začali sa špecializovať. Niektorí pestovali plodiny a chovali dobytok, iní vyrábali výrobky, ďalší obchodovali a poniektorí vládli. Vznikla vrstvy majetných, a vytvorila sa vrstva duchovných.

Aký bol život v staršej dobe bronzovej na území dnešného Slovenska? Aké hodnoty vyznávali vtedajší ľudia, ako žili a pracovali, ako sa obliekali a ako zdobili, aké boli ich príbytky, čo jedli a čo vyrábali? Aj na tieto otázky bude hľadať odpovede dokumentárny film v troch častiach na základe výskumov archeológov.

Doba bronzova
V prvej časti filmu s názvom Objavenie pravekého sídliska nám film predstaví cestu archeológov k objaveniu významného sídliska na území Slovenska. Tento významný objav pravekého sídliska na území Slovenska nám zároveň umožní preniknúť do života ľudí v dobe bronzovej, poodhalí spôsob ich obživy, pestovania plodín, stravovania a ich zdravotného stavu.
Doba bronzova
Druhá časť filmu s názvom Remeslá nám priblíži spôsob výroby bežných nástrojov z kameňa, parohoviny, z kostí, výrobu keramiky, tkania látok a výrobu odevov. Poodkryje tiež tajomstvo tavby bronzu a jeho magickú silu, ktorá spôsobila výrazne zmeny vtedajšej spoločnosti.
Doba bronzova
V tretej časti Duchovný život a rituály nás film vtiahne do foriem pohrebného rítu tejto doby, šamanizmu, medicíny, kultu slnka a obetných rituálov. Duchovný život doby bronzovej sa stával bohatším, ľudia pokročili v poznávaní empirických vied, architektúry, astronómie alebo medicíny. Náboženský život sa výrazne posúval k vyšším formám plným zložitých formalizmov a ceremónií.

Osobitú atmosféru vzdialenej doby navodzuje mystická hudba originálnych hudobných nástrojov z kostí, kmeňov stromov, kože, rohoviny a iných prírodných materiálov.

Autori

Scenár: Stanislav Manca
Dramaturgia: Samo Trnka
Hudba: Miro ŽiariSlav Švický a Miro Masica
Masky: Martin Blizniak
Rekvizity: Renáta Sládková, Daniela Augustínová, František Jánoš, Dagmar Mancová, Martin Petrakovič
Animácia: Andrej Ruman, Jozef Koháry, Martin Haľama, ml
Zvukový majster: Norbert Bóka
Strih: Milan Cmarko
Komentáre nahovorili: Přemysl Boublík, Martin Kákoš, Juraj Kákoš
Kamera: Laco Gažo, Stanislav Manca, Ján Hronský
Producent: ARS ARETE
Vyrobené v spolupráci: štúdio RedHill, štúdio Dolina
Scénar, text a réžia: Stanislav Manca

Odborní garanti

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., vedúci Katedry archeológie FiF UK Bratislava Slovakia, archeológ v Archeologickom ústave SAV Nitra Slovakia
Mgr. Peter Tóth, PhD., Katedra archeológie FiF UK Bratislava Slovakia
Doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., Katedra archeológie FiF UKF Nitra Slovakia
Mgr. Pavol Jelínek, PhD., SAHI Bratislava Slovakia
prom. hist. Bibiana Hromadová CSc., Archeologický ústav SAV Nitra Slovakia
Prof. Dr. med. Dr. phil. nat. Michael Schultz, Georg-August-Universität Göttingen Germany
RNDr. Jan Nováček, Georg-August-Universität Göttingen Germany
M.A. Kristina Scheelen, Georg-August-Universität Göttingen Germany
MUDr. Andrej Sitár, Banícke bratstvo Herrengrund Špania Dolina Slovakia
Mgr. Peter Demján, Katedra archeológie FiF UK Bratislava, Slovakia
Mgr. Martin Bača, Katedra archeológie FiF UK Bratislava Slovakia
Mgr. Martin Neumann, Katedra archeológie FiF UK Bratislava Slovakia
Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD., Katedra archeológie FiF UK Bratislava
Mgr. Peter Barta, PhD., Katedra archeológie FiF UK Bratislava, Slovakia
MSc. M.A. Emília Pásztor, PhD., Türr István Múzeum Kiskunhalas Hungary
M.A. Johannes Kalmbach, DAI Frankfurt am Main Germany
M.A. Kai Radloff, DAI, Frankfurt am Main, Germany
Laurent Klaric, Centre National de la Recherche Scientifique France

Vybraní odborní garanti sú podporovaní Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0550 a grantom VEGA č. 2/0036/13

Film vznikol v úzkej spolupráci s poprednými archeológmi katedry archeológie UK v Bratislave, Archeologickým ústavom SAV v Nitre, Katedry archeológie FiF UKF v Nitre, univerzity Georg-August-Göttingen v Nemecku, múzea MAMUZ v Rakúsku a SAHI Bratislava.

Film podporili

Anka Danišová, Dušan Daniš

Ladislav Procházka, Ivan Ujček, Olman Segura Bejarano, Jozef Galdun, Renata Ďuríková, Ivona Nemčeková, Miroslav Nemček, Pavol Roháč, Jana Krpčôniková, Ľudka Várossová, Zuzka Martinkovičová, Drahomír Marenčík, Ján Hronský, Jozef Manca, Marián Manca, Milena Brídová, Milan Brída, Tatiana Škopeková, Gustáv Škopek, Peter Procházka, Dagmar Mancová, Bernadeta Gönczölová

Za pomoc pri nakrúcaní ďakujeme

 • Muzeum MAMUZ Schloss Asparn/Zaya Rakúsko
 • Farma Abeland, Lozorno Slovensko
 • Banícke bratstvo Herrengrund, Špania Dolina Slovensko
 • Mobilita s.r.o., Slovensko
 • Ľudmila Várossová, František Jánoš, Miroslav Nemček, Marián Bačík, Valéria Martinkovičová, Alena Martinkovičová, Marek Martinkovič, Kristína Griačová, Alojz Halás, Pavol Roháč, Pavol Martinkovič, Štefan Mundok, Martin Haľama, Peter Nagy, Kamil Bernáth, Juraj Lauko, František Rehák, Vladimír Skoruša, Anna Kubíčková, Roman Sasko, Silvester Barat, Ivan Kapusta, Dezider Gerhát, Július Kráľ

Vo filme hrajú

Jana Krpčôniková, Zdenka Krpčôniková, Mária Barnišinová, Martina Mašlárová, Branislav Nemček, Peter Nemček, Andrej Ruman, Peter Kováč, Lívia Macková, Matúš Gonda, Jakub Soldan, Alžbetka Soldanová, Riško Martinkovič, Šimon Ábel, Eliška Ábelová, Tamarka Ábelová, Andrej Sitár, Peter Dráb, Pavol Dráb

Verejné premietania filmu „Doba bronzová“:

 • Kino Film Europe – premiéra filmu, Bratislava, Slovensko
 • 12. ročník Noci múzeí a galérií v Bratislave, Slovensko
 • Medzinárodný filmový festival archeologických filmov AGON 2016, 10. ročník, Atény, Grécko
 • Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca 2016, Slovensko
 • Večerne premietanie pre priateľov archeológie dňa 11.11.2016 o 18:00 v Archeologickom múzeu na Žižkovej ulici v Bratislave, Slovensko
 • Medzinárodný filmový festival archeologických filmov ARKAIOS 2016, , Hilton Head Island, South Carolina, USA
 • Klub priateľov histórie, Záhorské osvetové stredisko Senica, Slovensko
 • Medzinárodný filmový festival archeologických filmov, Archaeological Legacy Institute 4147 E. Amazon Dr. Eugene, OR 97405, USA
 • 18. ročník Medzinárodnej prehliadky archeologických filmov, Národné múzeum v Belehrade, Srbsko
 • Prehliadka archeologických filmov Národného múzea v Leskovac 2017, Srbsko
 • Medzinárodný festival archeologických filmov, Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico Fondazione Museo Civico, Borgo Santa Caterina, 41, 38068 ROVERETO, Taliansko
 • Medzinárodný festival archeologických filmov, CINARCHEA Archaeomediale, 14776 Brandenburg an der Havel, Nemecko